Làng cười

Miếng ăn đến miệng, ai nỡ lòng hất đi?

Thứ Năm, ngày 20/06/2019, 16:35

Có những ngày mà bạn gặp phải những sự "đen đủi" mà không gì có thể tượng tưởng nổi.


 
Chém Gió, nguồn Youtube

Miếng ăn đến miệng, ai nỡ lòng hất đi?


Gửi
icon_FaceBook icon_LinkedIn icon_GooglePlus icon_Twiter icon_eMail icon_RSS